Logo Utrecht University

Utrecht Centre for Digital Humanities

Over

Binnen de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht werken diverse groepen onderzoekers en programmeurs samen aan de ontwikkeling van ‘digital humanities’. Hun doel is om het onderzoek en onderwijs op het gebied van geschiedenis, media, cultuur, en taal te stimuleren en te versterken, door gebruik van digitale data en digitaal bronnenmateriaal, en door gebruik van computationele onderzoeksmethoden. Het Utrecht Centre for Digital Humanities (UCDH) biedt een platform aan de onderzoekers en docenten en ontwikkelaars die zich bezighouden met verschillende aspecten van ‘digital humanities’. Het UCDH is ook aanspreekpunt voor partners binnen en buiten de universiteit.

De hoeveelheid gegevens in de geesteswetenschappen (humanities) neemt explosief toe, als gevolg van internet en de bijbehorende digitale revolutie. Eén aspect hiervan is dat onderzoekers computationele methoden volgen om digitale gegevens (vaak in grote hoeveelheden) te vinden, te verzamelen, te bewerken en ordenen, te beschrijven, en te analyseren. Een tweede aspect is dat onderzoekers proberen om de digitale revolutie zelf, en de gevolgen daarvan voor wetenschap en samenleving, te beschrijven en te begrijpen. Een derde aspect is dat onderzoekers en studenten opgeleid moeten worden in het gebruik van computationele en statistische methoden, in combinatie met andere methoden. Het UCDH houdt zich bezig met al deze aspecten van ‘digital humanities’.